fbpx

Badanie pola widzenia Kielce

Pole widzenia

Badanie pola widzenia jest to ocena zakresu (wielkości) przestrzeni, którą osoba badana w danym momencie obejmuje wzrokiem. Badanie to zwane jest inaczej perymetrią.

Istnieją dwie podstawowe metody oceny pola widzenia: kinetyczna i statyczna. W obu badaniach pacjent siedzi przy aparacie zwanym polomierzem i sygnalizuje za pomocą ręcznego przycisku moment pojawienia się w jego polu widzenia świetlnego punktu.

W metodzie kinetycznej punkt przemieszcza się w czasie badania, a w metodzie statycznej – pojawia się i znika. Każde oko badane jest oddzielnie, a czas badania jednego oka trwa około 10 minut. Dokładna ocena pola widzenia wymaga dużej współpracy ze strony badanego. Pacjent musi przez cały czas badania patrzeć w jeden punkt i skupiać uwagę, aby nie przeoczyć pojawiającego się światła.

Wynik badania perymetrycznego przedstawia się w formie graficznej – w postaci map, w których ubytki w polu widzenia, w zależności od ich nasilenia, zaznacza się w różnych odcieniach szarości. Jeśli pole widzenia jest prawidłowe, możemy mieć pewność, że siatkówka odbiera wrażenia wzrokowe na całym swoim obszarze, że nerw wzrokowy prawidłowo przewodzi obraz oraz że płaty potyliczne kory mózgowej funkcjonują właściwie.

Przygotowanie do badania

Do wykonania badania pola widzenia nie trzeba żadnych specjalnych przygotowań.

Badanie to wymaga dużej uwagi i współpracy ze strony pacjenta, dlatego wskazane jest, aby chory zgłaszał się na nie wypoczęty i spokojny.

Konieczne może być zabranie ze sobą okularów do czytania.

Jakie są wskazania do wykonania pola widzenia?

Najczęściej badanie przeprowadza się, aby zdiagnozować lub monitorować jaskrę.

Jest pomocne w ocenie chorób nerwu wzrokowego, schorzeń siatkówki (odwarstwienie, zwyrodnienie plamki związane z wiekiem), chorób neurologicznych (guzy wewnątrzczaszkowe), a także przy małej ostrości widzenia, przy nadciśnieniu tętniczym oraz w diagnostyce bólów głowy nieznanego pochodzenia.

Na badanie powinny się zgłosić osoby, które nie widzą czegoś, patrząc przed siebie, lub nie widzą czegoś z boku pola widzenia i aby to objąć wzrokiem, muszą obrócić głowę.

Zalety badania

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami.

Nasi przedstawiciele wyjaśnią Państwu wszystkie wątpliwości, a w razie zainteresowania przeprowadzeniem badania, ustalą dogodny termin wizyty u specjalisty.